Проект „Преодоляване недостига на средства в резултат  на COVID“

Проект „Преодоляване недостига на средства в резултат на COVID“

„Оптимум Клиник – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина“ ЕООД с ЕИК 205235940, е бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния...