Проект „Преодоляване недостига на средства в резултат на COVID"

Проект „Преодоляване недостига на средства в резултат на COVID“

14 апр., 2022

Оптимум Клиник – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина“ ЕООД с ЕИК 205235940, е бенефициент по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, по АДБФП: BG16RFOP002-2.073-1764-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурнтноспособност“.

Главната цел на проекта е сигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на полученото финансиране е 3 432.40лв., от които 2 917.54 лв. европейско и 514.86 лв. национално съфинансиране.

Началната дата на изпълнение на проекта е 26.06.2020г., крайната му дата е 26.09.2020г.

Категории

Последни Публикаци

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Работно Време

Понеделник            12:00-20:00

Вторник                   09:00-18:00

Сряда                       12:00-20:00

Четвъртък               09:00-18:00

Петък                       12:00-20:00

Събота                     12:00-20:00